Vận tải Kiến Vàng Hà Nội cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua.
Năm 2019, lại là một năm bận rộn nữa mà Kiến Vàng được phục vụ Quý khách.
Nhân dịp 2019 đã qua, năm 2020 đã đến. Vận tải Kiến Vàng Hà Nội kính chúc Quý Doanh Nghiệp, Quý khách hàng cùng gia đình. Một năm tràn đầy sức khỏe! Thành công hơn nữa! Chúc quý Doanh Nghiệp phát triển như vũ bão, để Kiến Vàng có thể chuyển văn phòng mới rộng hơn, đẹp hơn cho DN.
Kính chúc quý kháng hàng một năm phát đạt! Thêm nhiều cơ ngơi mới để Kiến Vàng có thể chuyển nhà mới giúp Quý khách.
2020 CHÚC MỘT NĂM ĐẠI THẮNG!

Dưới đây là một số hình ảnh tổng kết vận chuyển của Kiến Vàng trong năm 2019.

chuyển nhà kiến vàng trọn gói chuyển nhà kiến vàng trọn gói1 chuyển nhà kiến vàng trọn gói13 chuyển nhà kiến vàng trọn gói2 chuyển nhà kiến vàng trọn gói14 chuyển nhà kiến vàng trọn gói3 chuyển nhà kiến vàng trọn gói5 chuyển nhà kiến vàng trọn gói15 chuyển nhà kiến vàng trọn gói4 chuyển nhà kiến vàng trọn gói7 chuyển nhà kiến vàng trọn gói6 chuyển nhà kiến vàng trọn gói8 chuyển nhà kiến vàng trọn gói9 chuyển nhà kiến vàng trọn gói10 chuyển nhà kiến vàng trọn gói11 chuyển nhà kiến vàng trọn gói12